Změna provozu a kontaktů studijního oddělení

Studijní oddělení pro studenty bakalářských a magisterských programů nadále funguje prostřednictvím e-mailů, telefonů a Skype jednotlivých studijních referentek, a to následovně:

  • Pondělí – čtvrtek 900-1500 hodin
  • Pátek 900-1200 hodin

Nyní si můžete sami vydat elektronické potvrzení o studiu:

  • jedná se o soubor PDF podepsaný elektronickou pečetí VŠE, která ověřuje platnost dokumentu. Tento soubor lze použít místo papírového potvrzení o studiu, přijímají ho různé instituce a orgány.
  • Elektronické potvrzení o studiu vygenerujete pomocí tlačítka Tisknout elektronické potvrzení v aplikaci Potvrzení o studiu, kterou naleznete v sekci Portál studenta.
  • Do hodiny si pak můžete stáhnout elektronicky podepsaný PDF soubor ze svého Úložiště dokumentů.
  • Pokud nějaká instituce vyžaduje Potvrzení o studiu v listinné podobě, tak se souborem PDF dojděte na některé z kontaktních míst Czech POINT a požádejte o autorizovanou konverzi dokumentu.