Volby do AS VŠE a do KVO AS FFÚ VŠE dne 5. 5. 2021

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze:

  • stanovuje pro volbu 2 členů AS VŠE ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE a 3 členů AS VŠE ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE na funkční období počínající dnem 13. června 2021:
  • vyhlašuje volbu vždy 1 člena AS FFÚ VŠE v katederních volebních obvodech akademických pracovníků působících na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, a to katedry bankovnictví a pojišťovnictví, katedry didaktiky ekonomických předmětů, katedry financí a oceňování podniku, katedry finančního účetnictví a auditingu, katedry manažerského účetnictví, katedry měnové teorie a politiky a katedry veřejných financí na funkční období počínající dnem 11. května 2021.
    • Volby se uskuteční ve středu 5. května 2021 od 10:00 do 16:00 elektronickým způsobem prostřednictvím volební aplikace.
    • Bližší informace na Fakultní senátní stránce k volbám.