Navazující magisterské studium

Studijní plány

Aktuální studijní plány najdete v brožurách (dle akademického roku nástupu):

2023/2024 2022/2023 2021/2022 archiv >>>

Informace o magisterském studiu

Navazující magisterské studium na FFÚ je dvouleté, pouze v prezenční formě studia, zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získá titul inženýr a může pokračovat v doktorském studiu.

Kromě hlavní specializace (programu navazujícího magisterského studia) musí student vystudovat vedlejší specializaci, kterou si může vybrat z nabídky všech fakult VŠE. Vedlejší specializace FFÚ naleznete zde.

  • Během studia (doporučuje se na konci prvního semestru) si studenti zvolí vedlejší specializaci.
  • Po splnění všech studijních povinností v předepsaných skupinách student podá elektronickou žádost o uzavření indexu z „Portálu studenta“ – ikona „Kontaktní centrum“. Student musí složit závěrečné státní zkoušky do jednoho roku od konce semestru, ve kterém splnil podmínky pro skládání státní závěrečné zkoušky a ve kterém došlo k uzavření indexu.
  • Po úspěšném složení státní bakalářské zkoušky a obhajobě DP absolvent přestane mít status studenta a vyčká 3 dny na ukončení studia v InSIS
  • Přibližně 2 – 4 týdny před konáním slavnostní promoce zveřejní studijní referentka odpovědná za promoce pozvánku na promoce na webu fakulty
  • Termín slavnostní promoce je stanoven fakultním harmonogramem akademického roku