Navazující magisterské studium

Aktuální studijní plány

Aktuální studijní plány naleznete podle akademického roku nástupu ke studiu v brožurkách pro studenty:

Informace o magisterském studiu

Na Fakultě financí a účetnictví je v rámci studijního programu Finance a účetnictví akreditováno v navazujícím magisterském programu 7 programů (hlavních specializací). Student v navazujícím magisterském studijním programu musí kromě hlavní specializace, na kterou byl přijat, vystudovat vedlejší specializaci, kterou si může vybrat z nabídky vedlejších specializací všech fakult VŠE. Vedlejší specializace fakulty financí a účetnictví naleznete zde.

Standardní délka studia v navazujícím magisterském programu je 2 roky, studium je poskytováno pouze v prezenční formě, absolventi po úspěšném dokončení studia získávají titul inženýr a mohou dále pokračovat v doktorském studiu.

1

Začátek studia

2

Průběh studia

  • Během  studia (doporučuje se na konci prvního semestru) si studenti  zvolí  vedlejší specializaci.
  • Na konci prvého a každého dalšího semestru si student zkontroluje výsledky ve svém e-indexu. Případné nesrovnalosti řeší hned s vyučujícím, nejdéle do termínu uvedeného ve fakultním harmonogramu.
  • Po splnění všech studijních povinností v předepsaných skupinách student podá elektronickou žádost o uzavření indexu z „Portálu studenta“ – ikona „Kontaktní centrum“. Student musí složit závěrečné státní zkoušky do jednoho roku od konce semestru ve kterém splnil podmínky pro skládání státní závěrečné zkoušky a ve kterém došlo k uzavření indexu.

3

Ukončení studia

4

Promoce

  • Po úspěšném složení státní zkoušky a obhajobě diplomové práce absolvent přestane mít statut studenta a vyčká 3 dny na ukončení studia v InSISu.
  • Přibližně 2 – 4 týdny před konáním slavnostní promoce zveřejní studijní referentka odpovědná za promoce pozvánku na promoce na webu fakulty.
  • Termín slavnostní promoce je stanoven fakultním harmonogramem akademického roku.

 

Charakteristika studijních programů navazujícího magisterského studia