ESG reporting a jeho audit: mýty a fakta

20. června
2024

2. ročník konference  KAČR a FFÚ o ESG

Komora auditorů ČR pro Vás připravila ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze již druhý ročník konference o ESG, která je určena pro auditory, daňové poradce, certifikované účetní a další odborníky, kteří se zajímají o problematiku nefinančního vykazování udržitelnosti v souladu s právem EU.

 • Rada Evropské unie schválila dne 28.11.2022 směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), podle níž budou muset společnosti Evropské unie od ledna 2024 plnit podrobné požadavky na zveřejňování informací o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti.
 • Členské státy implementovaly nová pravidla do svých národních právních systémů:
  • Novela zákona o účetnictví a zákona o auditorech implementovala pravidla předkládání a auditu zpráv o udržitelnosti do českého práva.
  • Komora auditorů zahájila kontinuální profesní vdělávání a zkoušky auditorů pro oblast ověřování zpráv o udržitelnosti a první statutární auditoři již obdrželi oprávnění k auditu těchto zpráv.
Organizační informace:

Sli.do

 • Kdy: čtvrtek 20. června 2024 od 1300 do 1700 hodin
 • Kde: Likešova aula Vysoké školy ekonomické v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov)
 • Elektronická registrace na konferenci
 • Dotazy online i předem již nyní (prostřednictvím aplikace Sli.do)
 • Účast na konferenci je pro účastníky zdarma
 • Auditorům se bude účast na konferenci započítávat do KPV v rozsahu 2 hodiny
 • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Zouharová, Ph.D. (KA ČR zouharova@kacr.cz)
Konference se zaměří na tato témata a otázky:
 • Shrnutí aktuálního stavu české legislativy pro ESG
 • Na koho a od kdy se povinnosti v oblasti ESG vztahují?
 • Jaký další vývoj legislativy se předpokládá?
 • Co se v oblasti ESG chystá v Evropě?
 • Kdo a jak bude ESG zprávy ověřovat?
 • Jak se na ověřování zpráv o ESG připravují auditoři a Komora auditorů ČR?
 • Jak k auditu ESG přistupují jiné členské země EU?
 • Dotazy a odpovědi – diskuse.
Program:
 
Vystupující a jejich prezentace:
1230 – 1300 Registrace účastníků
1300 – 1430 První panel: Legislativní rámec

 • Úvod, shrnutí stavu legislativy, na koho se povinnost vztahuje
 • Aktuální stav v ČR v kontextu legislativy, co nás ještě čeká
 • Co se chystá v Evropě
 • Pohled regulátora
 • Dotazy a odpovědi, diskuze
Radka Nedvědová
senior manažerka v oddělení služeb pro podnikové výkaznictví v PwC, členka výboru pro ESG Komory auditorů ČROta Melcher
oddělení udržitelnosti Ministerstva financí ČRVita Ramanauskaité
Head of Sustainablity, Accountancy Europe

David Janků
Frank Bold

Petr Gavlas
regulace kapitálového trhu ČNB, prezidium Rady pro Veřejný dohled nad auditem

1430 – 1500 Přestávka na kávu
1500 – 1630 Druhý panel: Ověřování zpráv o udržitelnosti

 • Předpoklady pro auditora a regulace profese
 • Jak přistupují jednotlivé země EU k ověřování ESG zpráv
 • Nejčastější dotazy aneb mýty a fakta
 • Diskuze
Ladislav Mejzlík
prezident Komory auditorů ČR a proděkan FFÚ VŠEEva Racková
Rada pro veřejný dohled nad auditemRadka Nedvědová
senior manažerka v oddělení služeb pro podnikové výkaznictví v PwC, členka výboru pro ESG Komory auditorů ČR

Alexander Schlossberger
ředitel auditu BDO, člen výboru pro ESG Komory auditorů ČR

1630 – 1700 Diskuse s účastníky – zakončení konference

 

V průběhu konference vystoupí:
Shrnutí aktuálního stavu české legislativy pro ESG
Na koho a od kdy se povinnosti v oblasti ESG vztahují?

Radka Nedvědová, senior manažerka v oddělení služeb pro podnikové výkaznictví v PwC, členka výboru pro ESG Komory auditorů ČR
Předpoklady a požadavky na kvalifikaci auditora ESG – role Komory auditorů ČR
Ladislav Mejzlík, prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. 
Jaký další vývoj legislafivy se předpoklá?
Ota Melcher, oddělení udržitelnosti Ministerstva financí ČR
Co se v oblasti ESG chystá v Evropě?
Vita Ramanauskaité, Head of Sustainablity, Accountancy Europe
Jak přistupují jednotlivé země EU k ověřování ESG zpráv?
Eva Racková, Rada pro veřejný dohled nad auditem
Jak přistupují firmy k ESG reportingu?
David Janků, Frank Bold
Pohled regulátora
Petr Gavlas, regulace kapitálového trhu ČNB, prezidium Rady pro Veřejný dohled nad auditem
Reporting ESG v praxi
Alexander Schlossberger, ředitel auditu BDO, člen výboru pro ESG Komory auditorů ČR

 

Fotogalerie z 2. ročníku konference:

 

Webová stránka 1. ročníku konference (včetně programu, prezentací vystupujících  a fotogalerie)
ESG reporting a jeho audit: mýty a fakta