Jste připraveni na ESG?

Environmental Social Governance

Komora auditorů ČR připravila ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze konferenci „Jste připraveni na ESG?„, která je určena pro auditory, daňové poradce, certifikované účetní a další odborníky, kteří se zajímají o problematiku nefinančního vykazování udržitelnosti v souladu s právem EU.

Rada Evropské unie schválila dne 28.11.2022 směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), podle níž budou muset společnosti Evropské unie od ledna 2024 plnit podrobné požadavky na zveřejňování informací o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti. Směrnice se bude týkat i společností mimo EU, které v ní vyvíjejí významnou obchodní činnost. Členské státy budou povinny provést nová pravidla do 18 měsíců. Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) mění Směrnici o nefinančním výkaznictví z roku 2014 (Non Financial Reporting Directive – NFRD). Zavádí podrobnější požadavky na podávání zpráv o otázkách udržitelnosti jako jsou environmentální, sociální a lidská práva nebo aspekty správy a řízení.

V průběhu konference vám odborníci na oblast ESG odpoví na základní otázky:
 • Jaká jsou nová pravidla?
 • Na koho se bude směrnice vztahovat?
 • Od jakého data budou pravidla platit?
 • Kdo a jak bude ESG zprávy ověřovat?
 • Jaké jsou přístupy k implementaci CSRD v praxi?
Organizační informace:
 • Kdy: čtvrtek 1. června 2023 od 1300 do 1700 hodin
 • Kde: Likešova aula Vysoké školy ekonomické v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov)
 • Elektronická registrace na konferenci
 • Dotazy online i předem již nyní (prostřednictvím aplikace Sli.do)
 • Účast na konferenci je pro účastníky zdarma
 • Auditorům se bude účast na konferenci započítávat do KPV v rozsahu 4 hodiny
 • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Zouharová, Ph.D. (KA ČR zouharova@kacr.cz)
Program:
 
Prezentace
1230 – 1300 Registrace účastníků
1300 – 1430 První panel:

Co všechno nová regulace požaduje a jaká bude role auditora při ověřování nefinančního výkaznictví

Petra Jirková Bočáková (PwC)

Ladislav Mejzlík (Komora auditorů ČR a FFÚ VŠE)

Stanislav Kouba (Ministerstva financí)

Vita Ramanauskaité (Accountancy Europe)

1430 – 1500 Přestávka na kávu
1500 – 1630 Druhý panel:

Příklady přístupu českých podniků k ESG

Denisa Pozníčková (Komerční banka)

Milan Kubíček (Vitesco Technologies)

Klára Šípová (Colt CZ Group SE)

Jiří Došlý (Dopravní podnik Praha)

1630 – 1700 Diskuse a odpovědi na otázky účastníků
Fotogalerie z konference:
V průběhu workshopu vystoupí:
Co obsahuje nová regulace nefinančního vykazování a role auditorů
Petra Jirková Bočáková, ředitelka v PwC Audit, předsedkyně výboru pro ESG Komory auditorů ČR
Výzvy a rizika vykazování ESG – role Komory auditorů ČR
Ladislav Mejzlík, prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. 
Nefinanční reporting v KB – povinnosti a komplikace
Denisa Pozníčková, Sustainability Specialist v Komerční bance
Transpozice směrnice o vykazování udržitelnosti do českého práva
Stanislav Kouba,  vrchní ředitel sekce 05 – Daně a cla MF ČR
ESG cíle Vitesco technologies a jak jich dosáhnout
Milan Kubíček, Country HR Head ve společnosti Vitesco Technologies
Analýza materiality definuje budoucí ESG strategii v Collt CZ Group
Klára Šípová, Investor realions ve společnosti Colt CZ Group SE
Společensky odpovědné a udržitelné podnikání Dopravního podniku
Jiří Došlý, vedoucí odboru Korporátních vztahů v Dopravním podniku Praha

Celoevropský kontext ESG a role Accountancy Europe
Vita Ramanauskaité, Head of Sustainablity, Accountancy Europe
Jste připraveni na ESG?