Aktuality

Získání potvrzení o studiu a dalších dokumentů s digitálním podpisem online

Studenti si mohou v InSIS vygenerovat dokumenty s digitálním podpisem. Všechny dokumenty jsou dostupné v češtině i v angličtině přes samostatné ikony. Digitální podpis ověřuje původ a obsah dokumentu, elektronický soubor přijímá většina úřadů a firem. V InSIS lze vygenerovat: elektronické potvrzení o studiu (pro aktuální semestr), potvrzení o průběhu studia (pro stávající studenty; absolventy; […]

Získání potvrzení o studiu a dalších dokumentů s digitálním podpisem online

Aktuální opatření v oblasti daní v souvislosti s COVID-19

Ve středu 27. května 2020 Vás co nejsrdečněji zveme na online přednášku v rámci projektu Absolventské středy na téma „Aktuální opatření v oblasti daní v souvislosti s COVID-19“, na které vystoupí pan Ing. Jan Molín, Ph.D. (absolvent VŠE, zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu, předseda etické komise Komory certifikovaných účetních, daňový poradce a komisař […]

Aktuální opatření v oblasti daní v souvislosti s COVID-19

Nový termín promoce absolventů FFÚ

Slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského studia všech studijních programů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, které se měly konat 26. června 2020, jsou zrušeny. Náhradní termín promocí byl stanoven na pondělí 7. září 2020. V tomto termínu budou promováni: absolventi bakalářského studia, kteří měli mít promoci 20. března 2020 absolventi navazujícího magisterského […]

Nový termín promoce absolventů FFÚ
-

Informační seminář pro studenty FFÚ o studiu v zahraničí

Srdečně zveme všechny zájemce o studium v zahraničí na informační seminář, který se uskuteční pod taktovkou proděkanky pro zahraniční vztahy FFÚ doc. Marcely Zárybnické Žárové. Na semináři budou zmíněny praktické rady k výběru vhodné univerzity či k plánování studijního pobytu. Zároveň budou představeny novinky v oblasti uznávání předmětů vystudovaných v zahraničí a podpory výjezdů na FFÚ. Informační seminář proběhne […]

Informační seminář pro studenty FFÚ o studiu v zahraničí

Opatření rektorky VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření od 20. dubna 2020

V souvislosti se zmírněním restriktivních opatření, ke kterým došlo 15.4.2020 vydala rektorka VŠE  dne 16.4.2020 opatření upravující přístup studentů do budovy VŠE. Vstup do prostor areálu VŠE na Žižkově bude umožněn od 20.4.2020: při dodržení všech hygienických požadavků, a to pouze v případech, které jsou vyjmenovány ve výše zmiňovaném opatření rektorky VŠE, po předložení identifikační […]

Opatření rektorky VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření od 20. dubna 2020

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

V návaznosti na rozhodnutí rektorky VŠE ze dne 26.3.2020 bychom rádi informovali studenty FFÚ i studenty jiných fakult, kteří studují předměty zabezpečované naší fakultou o podrobnostech uplatňování dohodnutých pravidel na FFÚ, což znamená zejména následující: Výuka bude probíhat v souladu s harmonogramem celých 13. týdnů a bude tedy končit v pátek 15. května 2020. Semestr […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Vyhlášení S.O.S. 2020

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá pro své studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia soutěž o nejlepší seminární práci či článek S.O.S. (Studentská odborná soutěž). Vítězové soutěže na fakultní úrovni budou navrženi k ocenění na úrovni celé VŠE v Praze v rámci soutěže ESOP (Excelentní studentské odborné práce). Soutěžní práce posoudí odborná […]

Vyhlášení S.O.S. 2020

Průběžná informace o realizaci projektu ESF

Fakulta financí a účetnictví je od 1. června 2017 zapojena do projektu „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zahájení projektu: 01.06.2017 Konec projektu: 31.12.2022 Za dobu realizace projektu se pro učitele a zaměstnance Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze […]

Průběžná informace o realizaci projektu ESF

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: