Bakalářské studium

Studijní plány

Aktuální studijní plány najdete v brožurách (dle akademického roku nástupu):

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 archiv >>>

Informace o bakalářském studiu

Bakalářské studium na FFÚ je tříleté, pouze v prezenční formě studia, zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář a může pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

  • Po úspěšném složení státní bakalářské zkoušky a obhajobě BP absolvent přestane mít status studenta a vyčká 3 dny na ukončení studia v InSIS
  • Přibližně 2 – 4 týdny před konáním slavnostní promoce zveřejní studijní referentka odpovědná za promoce pozvánku na promoce na webu fakulty
  • Termín slavnostní promoce je stanoven fakultním harmonogramem akademického roku