Bakalářské studium

Aktuální studijní plány

Aktuální studijní plány naleznete podle akademického roku nástupu ke studiu v brožurkách pro studenty:

Informace o bakalářském studiu

Bakalářské studium na FFÚ je tříleté, pouze v prezenční formě studia, zakončené státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář a může pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

1

Začátek studia

2

Průběh studia

3

Ukončení studia

4

Promoce

  • Po úspěšném složení státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské práce absolvent přestane mít statut studenta a vyčká 3 dny na ukončení studia v InSISu.
  • Přibližně 2 – 4 týdny před konáním slavnostní promoce zveřejní studijní referentka odpovědná za promoce pozvánku na promoce na webu fakulty.
  • Termín slavnostní promoce je stanoven fakultním harmonogramem akademického roku.

 

Charakteristiky bakalářských studijních programů