Absolvent FFÚ získal cenu prof. Michala Mejstříka

Absolvent programu Účetnictví a finanční řízení podniku Ing. Patrik Piga byl oceněn v soutěži o Cenu profesora Michala Mejstříka, která se vyhlašuje jako součást Mastercard Banka roku.

Na slavnostním vyhlášení v Obecním domě dne 24. 11. 2022 převzal Ing. Piga ocenění za 3. místo za diplomovou práci na téma Relevance účetních závěrek pro kapitálové trhy. Na datech za roky 2012-2020 bylo zkoumáno, v jaké míře se účetní informace zveřejněné v účetních závěrkách sestavených podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví promítají do změn tržních cen akcií evropských společností zahrnutých do indexu STOXX Europe 600.

Diplomová práce byla úspěšně obhájena v červnu 2022 na katedře finančního účetnictví a auditingu.
Gratulujeme!

 

Absolvent FFÚ získal cenu prof. Michala Mejstříka