23. ročník pedagogické konference

2. prosince
2023

23. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu se uskuteční 2. prosince 2023.

Pedagogická konference je vzdělávacím programem akreditovaným pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaným vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Téma konference „Novinky v účetnictví a daních vyplývající z ozdravného balíčku“:
  • Předkládání a audit zpráv o udržitelnosti (L. Mejzlík)
  • Oceňování současnou hodnotou (A. Šrámková)
  • Funkční měna a cizí měna v účetnictví (L. Vašek)
  • Nový režim zdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů (J. Skálová)
  • Daňové novinky pro rok 2023 & 2024 (J. Molín)
Dokumenty ke stažení:

23. ročník pedagogické konference