Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

25. ledna
2021

Kdy se bude konat?
online přenos již se konal v pondělí 25.  ledna 2021 od 14:00 hodin, zde je k dispozici záznam.

Co se dozvíte?
Vše o přijímačkách, studijních programech, studiu a uplatnění absolventů formou prezentace a následných odpovědí na vaše dotazy v chatu

Kdo tam bude?
Děkan fakulty s proděkany a garanty studijních programů a zástupci studentů

Můžu mít dotazy?
Ano, vedení fakulty bude odpovídat na vaše dotazy v chatu prostřednictví aplikace Slido, zde jsou k dispozici dotazy položené v chatu a odpovědi na ně. 

Můžu si prohlédnout školu?
Ano, zde je videoprohlídka školy.

O čem bude řeč?
Z čeho a jak se dělají přijímací zkoušky?
Do kdy a jak vyplnit přihlášku?
Jak probíhá studium a zkoušky?
Jaké jsou možnosti studia v zahraničí?
Jaké ubytování na kolejích?
Jak lze získat stipendium?
Jaké je uplatnění absolventů?
Jaké jsou na fakultě mimoškolní aktivity?

Seznámíte se s těmi, kteří vás budou učit.
Vystupovat budou nejdůležitější osoby fakulty jak z řad učitelů, tak i studentů a budete si moci prohlédnout (alespoň online) místa, kde budete studovat.

Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze