Opatření rektorky VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření od 20. dubna 2020

V souvislosti se zmírněním restriktivních opatření, ke kterým došlo 15.4.2020 vydala rektorka VŠE  dne 16.4.2020 opatření upravující přístup studentů do budovy VŠE.

Vstup do prostor areálu VŠE na Žižkově bude umožněn od 20.4.2020:

  • při dodržení všech hygienických požadavků, a to
  • pouze v případech, které jsou vyjmenovány ve výše zmiňovaném opatření rektorky VŠE,
  • po předložení identifikační karty studenta (ISIC) a
  • po předložení studentem podepsaného čestného prohlášení, které je ke stažení: zde