Seminář k „transfer pricingu“

14. února
2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Ministerstvo financí ČR, Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Komorou daňových poradců a Vysokou školou ekonomickou v Praze Vás srdečně zvou na odborný seminář k problematice transfer pricing.

Seminář se zaměří na osvětu k problematice transfer pricing zejména pro podnikatelský sektor. Je určen jak podnikatelské, tak odborné veřejnosti, zástupcům finanční správy i studentům VŠE.

PROGRAM SEMINÁŘE
 • Směrnice a Pokyn GFŘ D-34. Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny
 • Povinnosti firem ve vazbě na transfer pricing
 • Jak mají firmy postupovat v daných teritoriích a v nejčastějších situacích, kde najdou informace a jaký je optimální postup s využitím služeb tuzemské finanční správy
 • Možné postupy v případech, kdy zahraniční finanční správy požadovaly dodanění v souvislosti s problematikou transfer pricing
ÚVODNÍ SLOVO
 • Alena Schillerová, ministryně financí ČR
 • Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
 • František Francírek, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví VŠE
 • Jiří Teichmann, daňový poradce, Komora daňových poradců
 • Vítězslav Kapoun, vedoucí oddělení mezinárodního zdaňování, Generální finanční ředitelství
 • Pavel Chýňava, finanční ředitel, společnost Linet

Seminář moderuje Jiří Nekovář, předseda Expertního týmu SP ČR pro daně a pojištění.

REGISTRACE
 • Registrujte se prosím přes on-line formulář do 10. února 2020. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme včasnou registraci.
 • Účast na semináři je bezplatná a zahrnuje drobné občerstvení.

O problematice Transfer Pricing:

Převodní ceny jsou nástrojem, jak ocenit transakce v rámci propojených subjektů, např. meziprodukty či (interní) služby mezi subjekty ve skupině. Nastavení cen odráží konkrétní podmínky se zohledněním efektivnosti transakcí ve skupině, nicméně především při mezinárodním působení skupiny je nutné z hlediska daní postupovat tak, aby skupina nebyla nařčena z daňové optimalizace.

Tato problematika je velmi obtížná a praxe a konkrétní přístupy finančních správ řady zemí včetně zemí EU, i přes existenci Směrnice, nemusí být jednoznačné. Na transferové ceny se zaměřily finanční správy v řadě zemí, včetně ČR. Určování těchto cen vzhledem ke složitosti vyžaduje v podstatě odborné poradenství a s tím spojené nemalé náklady. Ovšem ani analýzy a posudky, které si firma nechá zpracovat, neznamenají jistotu, že problematika daných transakcí je uzavřena a že se k nim finanční správa v ČR nebo v jiné zemi nebude vracet a zpětně zkoumat. Navíc v této problematice nikdy nelze paušalizovat s ohledem na specifika a určitou subjektivitu pohledu v jednotlivých situacích.