Vědecká rada FFÚ schválila nového docenta

Ve středu 16. března 2022 proběhlo poslední zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ve složení jmenovaném pro druhé volební období děkana doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D., které končí 31. března 2022. Na programu jednání vědecké rady byla také habilitační přednáška uchazeče o titul docenta v oboru Účetnictví a finanční řízení Ing. Pavla Svačiny, Ph.D. z katedry financí a oceňování podniku, na téma „Výzkum finančně-účetních témat metodou case study“.

Vědecká rada vyjádřila v tajném hlasování s návrhem na jmenování uchazeče docentem souhlas a návrh bude proto děkanem fakulty postoupen paní rektorce prof. Ing. Haně Machkové, CSc. ke jmenování.

K úspěšnému habilitačnímu řízení uchazeči gratulujeme!

Vědecká rada FFÚ schválila nového docenta