Den otevřených dveří FFÚ online

 1. Kdy se bude konat?
  … již se v pondělí 25.  ledna 2021 od 14:00 hodin konal, záznam naleznete zde.

   

 2. Kde se koná?
  … online, formou živého přenosu na YouTube

 3. Co se dozvíte?
  … vše o přijímačkách, studijních programech, studiu a uplatnění absolventů formou prezentace a následných odpovědí na vaše dotazy v chatu.

 4. Kdo tam bude?
  … děkan fakulty s proděkany a garanty studijních programů a zástupci studentů.

 5. Můžu mít dotazy?
  Ano, vedení fakulty, bude odpovídat na vaše dotazy v chatu. Položené dotazy a odpovědi na ně v komentářích najdete zde.

 6. Můžu si prohlédnout školu?
  Ano, nabízíme videoprohlídku školy.

 7. O čem bude řeč?
  Z čeho a jak se dělají přijímací zkoušky?
  Do kdy a jak vyplnit přihlášku?
  Jak probíhá studium a zkoušky?
  Jaké jsou možnosti studia v zahraničí?
  Jaké ubytování na kolejích?
  Jak lze získat stipendium?
  Jaké je uplatnění absolventů?
  Jaké jsou na fakultě mimoškolní aktivity?

 8. Seznámíte se s těmi, kteří vás budou učit.
  Vystupovat budou nejdůležitější osoby fakulty jak z řad učitelů, tak i studentů a budete si moci prohlédnout (alespoň online) místa, kde budete studovat.

Společný den otevřených dveří všech fakult celé VŠE v Praze

Kromě fakultního dne otevřených dveří (viz výše) pořádá VŠE v Praze pro zájemce o studium Den otevřených dveří celé VŠE v Praze, na kterém se prezentují všechny fakulty VŠE a který se konal:

Fakultu financí a účetnictví na tomto dni otevřených dveří představil děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. a studentka fakulty Bc. Gabriela Horáková, na otázky v chatu bude odpovídali proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. a studenti fakulty.