Den otevřených dveří FFÚ

 1. Kdy se koná?
  v pátek 25. 1. 2019 od 9.00 hodin a od 11.00 hodin

 2. Kde se koná?
  Ve Vencovského aule, nové budovy VŠE v Praze 3 na Žižkově, nám. Winstona Churchilla 4.

 3. Co se dozvíte?
  Vše o přijímačkách, oborech, studiu a uplatnění absolventů formou prezentace a následných odpovědí na dotazy.
  Každý účastník obdrží informační brožurku se všemi důležitými informacemi o přijímacím řízení i studiu na fakultě.

 4. Kdo tam bude?
  Děkan fakulty s proděkany a všemi garanty studijních oborů a zástupci fakultních studentských klubů.

 5. Můžu mít dotazy?
  Ano, vedení fakulty, garanti oborů i studentští zástupci vám budou odpovídat na vaše dotazy.

 6. Můžu si prohlédnout školu?
  Ano, po skončení prezentace a odpovědí na dotazy ve Vencovského aule si můžete prohlédnou celý areál školy v doprovodu studentů z fakultních studentských klubů.

 7. Z čeho a jak se dělají přijímací zkoušky.
  Do kdy a jak vyplnit přihlášku.
  Jak probíhá studium a zkoušky.
  Jaké jsou možnosti studia v zahraničí.
  Jaké ubytování na kolejích.
  Jak lze získat stipendium.
  Jaké je uplatnění absolventů.
  Jaké jsou na fakultě mimoškolní aktivity.

 8. Setkáte se s těmi, kteří vás budou učit a s budoucími spolužáky z vyšších ročníků.
  Budete si moci prohlédnout místa, kde budete studovat.

Den otevřených dveří celé VŠE v Praze

Kromě fakultního dne otevřených dveří (viz výše) pořádá VŠE v Praze pro zájemce o studium Den otevřených dveří celé VŠE v Praze, na kterém se prezentují všechny fakulty VŠE a který se koná:

 • v úterý 18. 12. 2018  od 9.00 do 13.00 hodin, v areálu VŠE na Žižkově.

Fakultu financí a účetnictví na tomto dni otevřených dveří představí děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. a proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., a prezentaci fakulty doprovází další program připravený studenty a učiteli naší fakulty.