Den otevřených dveří FFÚ online

 1. Kdy se bude konat?
  v úterý 25.  ledna 2022 od 9:00 online na YouTube

   

 2. Kde se koná?
  … online formou živého přenosu na YouTube

 3. Co se dozvíte?
  … vše o přijímačkách, studijních programech, studiu a uplatnění absolventů formou prezentace a následných odpovědí na vaše dotazy.

 4. Kdo tam bude?
  … děkan fakulty s proděkany, garanty studijních programů a zástupci studentů.

 5. Můžu mít dotazy?
  Ano, vedení fakulty, bude odpovídat na vaše dotazy  v chatu prostřednictvím aplikace Slido…

 6. Můžu si prohlédnout školu?

  Nabízíme videoprohlídku školy.

 7. O čem bude řeč?
  Z čeho a jak se dělají přijímací zkoušky?
  Do kdy a jak vyplnit přihlášku?
  Jak probíhá studium a zkoušky?
  Jaké jsou možnosti studia v zahraničí?
  Jaké ubytování na kolejích?
  Jak lze získat stipendium?
  Jaké je uplatnění absolventů?
  Jaké jsou na fakultě mimoškolní aktivity?

 8. Seznámíte se s těmi, kteří vás budou učit.
  Vystupovat budou nejdůležitější osoby fakulty jak z řad učitelů, tak i studentů.

Odkazy:

 • Dotazy můžete zadávat online v průběhu vysílání nebo i předem prostřednictvím aplikace: https://sli.do/FFU
 • Živé vysílání Dne otevřených dveří proběhne 25.1.2022 od 9:00 prostřednictvím YouTube na odkaze https://youtu.be/Ppa7BmPxvzI

 

Upoutávka na Den otevřených dveří FFÚ 2022:

 

Společný den otevřených dveří všech fakult celé VŠE v Praze

Kromě fakultního dne otevřených dveří (viz výše) pořádá VŠE v Praze pro zájemce o studium Den otevřených dveří celé VŠE v Praze, na kterém se prezentují všechny fakulty VŠE:

 • v  úterý 21.12.2021  

Fakultu financí a účetnictví na tomto dni otevřených dveří představí děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. a proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. a studentská tajemnice děkana Bc. Gabriela Horáková: