Den otevřených dveří FFÚ v pondělí 25.1.2021

 1. Kdy se bude konat?
  … v pondělí 25. 1. 2021 od 9.00 a od 11.00,           Prezentace z 24. 1. 2020

 2. Kde se koná?
  … ve Vencovského aule, nové budovy VŠE v Praze 3 na Žižkově, nám. Winstona Churchilla 4

 3. Co se dozvíte?
  … vše o přijímačkách, studijních programech, studiu a uplatnění absolventů formou prezentace a následných odpovědí na dotazy.
  Každý účastník obdrží informační brožurku se všemi důležitými informacemi o přijímacím řízení i studiu na fakultě.

 4. Kdo tam bude?
  … děkan fakulty s proděkany a všemi garanty studijních pragramů a zástupci fakultních studentských klubů.

 5. Můžu mít dotazy?
  Ano, vedení fakulty, garanti programů i studenti fakulty budou odpovídat na vaše dotazy.

 6. Můžu si prohlédnout školu?
  Ano, po skončení prezentace a odpovědí na dotazy ve Vencovského aule si můžete prohlédnou celý areál školy v doprovodu studentů z fakultních studentských klubů.

 7. O čem bude řeč?
  Z čeho a jak se dělají přijímací zkoušky?
  Do kdy a jak vyplnit přihlášku?
  Jak probíhá studium a zkoušky?
  Jaké jsou možnosti studia v zahraničí?
  Jaké ubytování na kolejích?
  Jak lze získat stipendium?
  Jaké je uplatnění absolventů?
  Jaké jsou na fakultě mimoškolní aktivity?

 8. Setkáte se s těmi, kteří vás budou učit a s budoucími spolužáky z vyšších ročníků.
  Budete si moci prohlédnout místa, kde budete studovat.

Kromě fakultního dne otevřených dveří (viz výše) pořádá VŠE v Praze pro zájemce o studium Den otevřených dveří celé VŠE v Praze, na kterém se prezentují všechny fakulty VŠE a který se koná:

Den otevřených dveří celé VŠE v Praze

 • se bude konat 21.12.2020  od 9.00 do 13.00 hodin, v areálu VŠE na Žižkově.

Fakultu financí a účetnictví na tomto dni otevřených dveří představí děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. a proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., a prezentaci fakulty doprovází další program připravený studenty a učiteli naší fakulty.